เด็กพิเศษ (Special Child)

           เด็กพิเศษ Special Child วันนี้คงไม่ใช่คำใหม่ในครอบครัวไทยแล้ว แต่คำว่าศิลปะบำบัด Art Therapy คงมีครอบครัวไทยไม่มากนักที่ทราบว่ามันคืออะไร มีความสำคัญและจะเป็นประโยชน์อย่างไร เราจึงได้นำความรู้เรื่องศิลปะบำบัดเบื้องต้นมาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป บทความนี้เราได้คัดลอกมาจากเว็ปไซด์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ทางเราขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
ศิลปะบำบัด ( Art Therapy )

                    ศิลปะบำบัด  หมายถึง  การใช้กิจกรรมทางศิลปะในหลายรูปแบบทั้งการวาด  การปั้น  หรือผลงานทางศิลปะ   เพื่อวินิจฉัยหาข้อบกพร่องของบุคคลที่กลไกการทำงานของร่างกาย หย่อนสมรรถภาพ   ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ  โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถ
 ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นคำพูด หรือมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งงานศิลปะจะช่วยให้บุคคลเหล่านี้ได้แสดงออก  ซึ่งความรู้สึกนึกคิดที่เก็บไว้และนอกจากนี้ยังใช้กิจกรรมทาง ศิลปะที่เหมาะสม  ช่วยในการบำบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น

   ประเภทของเด็กที่มารับบริการศิลปะบำบัด

      ทุกประเภทความบกพร่อง เช่น  บกพร่องทางการเห็น, บกพร่องทางการได้ยิน, บกพร่องทางสติปัญญา, บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์, บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ, บกพร่องทางการพูด และภาษา , มีปัญหาทางการเรียนรู้ , บุคคลออทิสติก , บุคคลพิการซ้อน

             วัตถุประสงค์ในการให้บริการทางศิลปะบำบัดในเด็ก
  • เพื่อใช้ศิลปะในการพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์  รวมถึงการช่วย พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก  และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย
  • เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการสื่อสาร และเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้เด็กด้วย
  • ใช้ศิลปะในการวินิจฉัยหาข้อบกพร่องของบุคคลที่กลไกการทำงานของร่างกาย   หย่อนสมรรถภาพ  ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจไม่สามารถถ่ายทอด ความรู้สึกได้
ข้อมูล: ศูนย์การศึกษาพิเศษ
                Perfect Art School ศูนย์สอนศิลปะเพอร์เฟ็คท์ อาร์ต ได้ทำการเปิดการสอนศิลปะสำหรับเด็กพิเศษตั้งแต่ปี 51 วัตถุประสงค์ในการเปิดสอนมิได้เพื่อจะแสดงว่าเรามีความชำนาญด้านการบำบัดเด็กพิเศษหรือเป็นนักบำบัดมืออาชีพแต่อย่างใด เราเพียงแต่เป็นครูสอนศิลปะที่มีความรักและเข้าใจในเด็กกลุ่มนี้ ทีมงานเราทุกคนยินดีและเต็มใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเราในการช่วยพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ ตามความสามารถที่เรามีอย่างเต็มที่
 
                ปัจจุบันนี้เรามีนักเรียนเด็กพิเศษกับเราไม่มาก แต่มีความหลากหลายของลักษณะและหลายระดับ เราใช้การสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดผสมกับประสบการณ์จริงและจากการศึกษาเพิ่มเติม มาเป็นหลักสูตรให้กับเด็กกลุ่มนี้ เด็กแต่ละคนจะมีได้รับแบบฝึกหัดการงานที่แตกต่างกัน การสอนจะถูกปรับตามพฤติกรรมของนักเรียน เราได้ทำการบันทึกข้อมูลนักเรียนบางส่วนของเราไว้เพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ในโอกาสนี้เราขอขอบคุณท่านผู้ปกครองของน้องๆด้วยที่อนุญาตให้เรานำข้อมูลของบุตรท่านมาเผยแพรเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เราจะมีการอัพเดทข้อมูลเป็นช่วงๆ ตามพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน
 
นักเรียนของเรา (Our students)
  
น้องเมฆสุดหล่อของเรา
ชื่อนักเรียน: น้องเมฆ   อายุ: 8 ปี  โรงเรียน: ddddd  
ข้อคิดผู้ปกครอง: ลูกมีสมาธิมากขึ้น มีพัฒนาการในด้านการรับฟังคำสั่งได้ดีขึ้น และสามารถปั้นและทำงานศิลปะได้อย่างคล่องแคล่ว
บันทึกคุณครู: บันทึกน้องเมฆ
 
 
ชื่อใหม่ผม เทเลอย์คับ

 

ชื่อนักเรียน: เทเลอย์   อายุ:  11 ปี  โรงเรียน: ทอสี  
จดหมายคุณแม่ถึงผู้ปกครองเด็กพิเศษ : "...คุณแม่ลองมาที่ Perfect Art สาขาฟอร์จูน รัชดา เพราะใกล้บ้าน ขอบอกเลยว่ามาแบบไม่คาดหวัง แค่คิดจะลองหากิจกรรมให้ลูกช่วงปิดเทอม ไม่คิดว่าครูจะรับสอนหรือไม่รับสอน คิดแต่ว่าแล้วแต่(เริ่มปล่อยวาง) แต่ก็โชคดีที่เจอครูหน่อยที่เข้าใจธรรมชาติของเด็กพิเศษมากๆ ยิ่งไปกว่านั้นเป็นฝ่ายครูหน่อยเองที่บอกคุณแม่ว่าต้องสอนตัวต่อตัวค่ะ คุณแม่บอกตรงๆว่าปลื้มมากที่ครูเข้าใจเด็กพิเศษขนาดนี้..."
บันทึกคุณครู: บันทึกเบนนี่